Etický kodex

Cílem společnosti Sanocredit je dosahování vysoké kvality a efektivity při uskutečňování obchodních aktivit. Proto se naši zaměstnanci řídí dodržováním určitých etických zásad stejně jako všech ustanovení, právních norem a všeobecných standardů společnosti.

Jaký etický kodex dodržujeme?

Základem pro poskytování našich služeb je pochopení finančních požadavků a potřeb klientů, aby jim mohla naše společnost poskytnout ty nejvhodnější produkty a služby.

Vůči klientům a obchodním partnerům se všichni zaměstnanci chovají zdvořile a s úctou bez ohledu na jejich společenské postavení, politickou příslušnost, příslušnost k národnostní nebo etnické skupině, majetek nebo jiné skutečnosti.

Zároveň musí společnost vyselektovat klienty, se kterými obchoduje, aby zabránila zneužití před pochybnými a nebo nelegálními obchody (praní špinavých peněz) v souladu s přijatými interními směrnicemi v této oblasti.

Společnost, zaměstnanci a obchodní zástupci důsledně dodržují zákon na ochranu osobních údajů. Společnost nakládá s osobními údaji klientů pouze pro účely, ke kterým byl klientem poskytnut souhlas.

Etika, korektnost, ochota, diskrétnost a dodržování právních norem jsou pro nás samozřejmostí.

Úvěry a Služby
Incididunt ut labore

Máte zájem o podnikatelský úvěr?