SANO_web_banner_produkty

Překlenovací

SANO Credit/Help – překlenovací, nejčastěji tří měsíční, úvěry pro podnikatele – firmy i OSVČ, mimořádné svojí dostupností. Jsou využívány především pro vypořádání věřitelů a bezproblémovému získání následného financování bankou, nebo pro vyřešení mimořádné situace v provozním financování.

Jejich součástí je aktivní pomoc našich pracovníků např. při jednání s exekutory, věřiteli, nebo při zajištění součinnosti při uvolňování zástav. Finanční prostředky jsou reálně dostupné pro většinu podnikatelů. Výše překlenovacího úvěru může být od 200.000,- Kč do 15.000.000,- Kč

 

Více informací

Krátkodobé

SANO Credit/Flex – 12 až 24 měsíční úvěr mimořádný variabilitou možností způsobu zajištění. K zajištění je možné využít nejen nemovitý majetek, ale v případech kdy jej nemáte k dispozici, lze stejně dobře využít i nejrůznější formy majetku movitého, nebo jiných typů garancí. Zajištění přitom může být i ve vlastnictví třetích osob a umíme řešit i situace pokud je zatížen blokací. Naše finanční prostředky jsou tak reálně dostupné pro většinu podnikatelů.

Poskytnutí financí v rozmezí od 200.000,- Kč do 15.000.000,- Kč je mimořádně rychlé a jeho součástí je i přímá součinnost při vypořádání vašich závazků.

 

Více informací

Pro stabilizaci

SANO Credit/Finance – vedle úspěšných úvěrových produktů nabízí společnost SANO, ve spolupráci se svými partnery, také možnost stabilizovat Vaše firemní peníze alternativní formou.

Může se jednat o profinancování Vašich konkrétních zakázek či investičních příležitostí, o nalezení interních rezerv cestou optimalizace nákladů v rámci Vašeho podnikání, podporou využití příležitostí, získání zdroju z dlouhodobých pohledávek po splatnosti, nebo i o poskytnutí finančních prostředků k revitalizaci podnikání formou přímého, nebo nepřímého investičního vstupu

 

Více informací